Last Reformation – bouře ve sklenici vody nebo „vlk v rouše beránčím?“.

Shodou okolností jsem shlédl zajímavý film, nebo dokument, nazvaný „The Last Reformation“ a zaznamenal jsem určité „vzrušení“ okolo tohoto dokumentu. Dokument pojednává o činnosti a působení hnutí, které se nazývá „Last Reformation“ (dále RF), jehož protagonistou je Dán Torben Sondergaard. Lidé zapojeni do tohoto hnutí vycházejí z některých částí NZ knihy Skutků, kde se snaží o přímé zasažení a působení na lidi na ulicích, skrze uzdravování působením Ducha svatého, snaží se k lidem přistupovat přímo, bez prostřednictví církve, „kostela“, bez pravidelných shromáždění. Snaží velmi akčně a aktivně svědčit o Boží moci, skrze zázračná uzdravení přinášet skutečnost a zážitek vzkříšeného Ježíše Krista.

Působivé, krásné a mocné…
Živá svědectví, doba skutků v přímém přenosu, ale…
Během krátké doby sledování tohoto dokumentu jsem si uvědomil, kolikrát bylo řečeno „církev“ a to s pohrdáním, odsouzením…
Kolikrát byly dobré a správné činnosti – jako modlitba za nemocné, svědectví – prezentovány tak, jakoby v církvi nebyly, nebo byly snad přímo v rozporu s tím, co církve dělají..

Proč to říkají?
O co jde?
Je to důležité?

Jsem přesvědčen o tom, že když si jdu koupit klobouk, nebo auto – je mému Spasiteli celkem fuk, co si koupím, že neřeší, jestli jsem si dal k obědu kuře, nebo řízek, že jej netrápí, jestli pojedu na dovolenou k Mácháči, nebo na Lipno.
Ale jsem si naprosto jist, že když se jedná o církev, o tělo Kristovo, jsou „nebeské oblasti v plné pohotovosti“ – jak ty, co stojí s námi, tak ty, co stojí proti nám.
Když jde o církev, nikdy nejde o banalitu, či bezvýznamnou věc, protože:

Efezským 3.10 „Církev knížatstvu a mocnostem oznámí Boží moudrost“.

Co chce Bůh oznámit „knížatstvu a mocnostem“, skze církev?

– že je dokonáno dílo spásy
– že Kníže temnot je poražen
– že Ježíš vstal a panuje
– že církev je jeho tělem, velvyslancem, disponující Boží mocí
– že církev je Nevěsta jeho Syna
– že evangelium je Boží mocí ke spáse
a další a další vítězství a mocné věci, které Bůh dává svému tělu – církvi znovuzrozených Božích dětí, které jej následují a poslouchají.

Nebude-li silná a zdravá církev, nebudou-li silné, zdravé sbory v městech, nebudou-li silná křesťanská shromáždění – eklésia, nebude, kdo by tyto pravdy do uší satana a jeho služebníků v moci říkal.

To by se satanovi líbilo, to věřím.

Je jasné, že se snaží najít lidi, posluchače, které poplete tak, aby tuto špinavou práci udělali pro něj. Nenech se splést!

Proto udělejme opak a pokračujme v Božím a tedy dobrém díle budování a posilování církve, společných shromáždění, evangelizací, modliteb za nemocné. Nenechme si vnutit názor, že to v církvi není, protože my sami nejlépe víme, že to v našich sborech je, je to velmi živé a děje se to denně. I se zázraky, kterých jistě očekávéme stále více a více.

The Last Reformation není žádná nová a ani poslední reformace, vidím za tím snahu satana, přes, církví zklamané lidi (kteří vždycky nějací budou), přes lidi ruzně frustrované a nenaplněné, oslabit církev. Postav se pevně na svém místě, vem plnou Boží zbroj, udělej vše potřebné, podporuj svůj sbor a zástaň stát!

Pokračujeme…