Konspirační teorie viní Židy z islamofobie i islamizace Evropy

Projevy nenávisti vůči Židům se v českých zemích během loňského roku držely zhruba na stejné úrovni, jako v roce 2014. Jelikož se v roce 2015 neobjevil žádný spouštěč v podobě vojenského konfliktu na Blízkém východě, byly rozloženy rovnoměrně a objevovaly se zejména na internetu, kde představovaly asi 80 % všech zaznamenaných incidentů. Těch bylo za loňský rok podle výroční zprávy, kterou ve středu 17. května vydala Federace židovských obcí ČR nahlášeno 221. Nově se objevily konspirační teorie: Podle některých Židé řídí nebo způsobují uprchlickou krizi, aby Evropu islamizovali a oslabili, a posléze ji mohli lépe vládnout; Podle protichůdné teorie zas Židé mohou za vlnu islamofobie, kterou oživily teroristické útoky v Evropě. Podle některých konspirátorů totiž za těmito útoky stojí právě stát Izrael. Zpráva dále uvádí, že v loňském roce došlo i k nárůstu vydaných antisemitských publikací a dalším novým trendem byl pokus o kulturní či ekonomický bojkot Izraele hnutími, která vykazují antisemitské postoje. K bojkotům je však většinová populace i politická reprezentace lhostejná, nebo je přímo odmítá.

Jeruzalémská alias Jubilejní synagoga v Praze

„Tradiční konspirační teorie, podle kterých Židé ovládají svět, byly v loňském roce zasazeny do kontextu uprchlické krize. Židé se podle těchto teorií mají snažit o zničení Evropy tak, že vyvolají její islamizací, čímž ji oslabí a převezmou nad ní vládu. Jakkoli zní tyto teorie jako psychopatické výplody, nelze je podceňovat, protože svou rétorikou často připomínají dobu tzv. druhé republiky,“ říká Veronika Šternová, bezpečnostní analytička Federace židovských obcí České republiky a dodává, že se objevila i protichůdná konspirační teorie, podle které jsou Židé odpovědní za vyvolání islamofobie, protože za teroristickými atentáty, které se udály v Evropě, stojí právě stát Izrael.

Počet fyzických útoků na židovské cíle se oproti předchozím letům nijak výrazně nezměnil. K mírnému nárůstu došlo u verbálních útoků, nenávistných emailů či výhrůžek, adresovaných osobám židovského původu. Podle zprávy však patří i nadále Česká republika k zemím, kde je antisemitismus ve většinové společnosti i v politické reprezentaci přítomen jen marginálně. „Žijeme však v globalizovaném světě,“ upozornil tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus, který si jinak myslí, že v Česku je možná vůbec nejmenší množství antisemitských projevů v celé Evropě. „Přesto, že židovská komunita v České republice nebyla v loňském roce, ani v předchozích letech, cílem teroristických útoků, vnímáme v evropském a světovém kontextu tuto hrozbu jako velmi vážnou a přizpůsobujeme tomu i svá bezpečnostní opatření,“ dodává Veronika Šternová.

zdroj: ztis.cz