Evangelizace s Alexandrem Peremotem

Alexander Peremot je evangelista a kazatel víry z Lotyšska. Slouží v zemích bývalého Sovětského svazu.

Jeho Harvest Tour začala na Slovenku a pokračovala do České republiky, kde navštívil Ostravu, Valašské  Meziříčí, Pelhřimov, Teplice, Prahu a svou službu zakončil v Hradci Králové.

Tuto evangelizační a uzdravující službu jsme propagovali pod názvem „Lékař léčí, Bůh uzdravuje“ Přinášíme vám tedy krátkou reportáž z některých měst České republiky, které byly poctěny jeho návštěvou.

Ostrava  a Valašské Meziříčí

Evangelista a kazatel víry z Lotyšska Alexander Peremot v závěru července navštívil sbor v Ostravě a misijní skupinu ve Valašském Meziříčí. Už vícekrát jsme měli tu čest přijmout z jeho úst povzbudivé Boží slovo. Také poselství, které přinesl při své poslední návštěvě, se mocně dotklo srdcí lidí.  Alex dostal od Boha milost spatřit nebe. To převrátilo jeho život naruby. „V nebi není ani kousek smrti, Bůh je živý a chce, abys byl i ty plný života. Chce, abys žil dlouho a sloužil Bohu a lidem.“ Po zkušenosti, kterou Alexandr zažil, ještě intenzivněji touží, aby každý člověk odevzdal svůj život Bohu a šel do nebe také.

Na ostravské bohoslužbě několik lidí odevzdalo život Ježíši a ve Valašském Meziříčí slyšelo evangelium mnoho lidí jak na pouliční evangelizaci, tak při večerním shromáždění. Těšíme se na nové učedníky a děkujeme Alexovi za jeho obětavou a věrnou službu.

Pelhřimov

Alexe jsme přivítali u nás v Pelhřimově ve středu 7.8., kdy po ubytování zavítal k nám do sboru. Po dobrém občerstvení jídlem nás Alex začal občerstvovat radostí Ducha Svatého.. Jeho služba pokračovala druhý den evangelizací v ulicích města Pelhřimova. Evangelium přijali tři lidé a jedna slečna po zkontaktování obdržela Boží slovo a je zárodkem pro začátek Božího díla v Jihlavě. Alexova služba byla zakončena večerním shromážděním, kdy na ulici přijala pozvání jedna paní, která přijala Pána Ježíše Krista a touží se zabudovat do sboru. Alex přinesl velmi povzbudivé slovo o Božím království – pastorační službě a odpuštění.  Jeho vlastní svědectví bylo velmi silné a Duch Svatý poté jednal s každým z nás. Přítomných nás bylo 25 + 5 dětí.

Praha

Alexova služba v ČR a na Slovensku byla každodenní a velmi intenzivní. Každý den uctil svou návštěvou jeden z našich sborů. Prahu navštívil v sobotu 10.8.. Alex povzbuzoval lid k modlitbám, k lásce ke svému bližnímu, ke chválení a uctívání našeho Pána za vše, co máme, a následném žití v radosti. Uvedl, že církev musí být nejšťastnější místem, protože se zde připravujeme jít do nebes. Svou kázeň proložil mocnými svědectvími a na konec se modlil za uzdravení. Jeho služba, ač byla každodenní a intenzivní, byla velmi přínosná pro nás všechny. Byla takovým předvojem před seminářem o evangelizaci, kdy v odpoledních hodinách vyrazil Harvest tým do pražských ulic a zvěstoval evangelium. Tato služba v nás probudila větší oheň pro zvěstování evangelia. Bohoslužbu s Alexem Peremotem navštívilo 92 lidí z toho 15 nových lidí.

Bůh mocně jedná v našich městech. Děkujeme Pánu za Jeho pomazané služebníky jako je Alex Peremot.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *