Evangelium je pro každé město

Lukáš 4/43 „Také ostatním městům musím zvěstovat evangelium Božího království, neboť k tomu jsem byl poslán.“

Přinášíme Vám reportáž z evangelizace v Teplicích, která proběhla v sobotu 28.9.2019. Vize pastora Petera Kuby pro Českou republiku byla vytvořit evangelizační týmy, které pomohou s organizací a povzbudí Boží lid ke zvěstování evangelia ve městech, kde jsou již založeny nějaké misijní skupiny. Tyto sjednocené týmy budou jezdit do měst, ve kterých se bude kázat evangelium. Prvotinou jim byly Teplice. Vedoucího misijní skupiny Marka Sabaua a sestru Amy z Harvest týmu jsme požádali, aby nám sepsali reportáž. Věříme, že pro Vás tento článek bude povzbuzením do další práce na Božím díle.

Marek Sabau – evangelizace v Teplicích

Do severočeských Teplic se sjeli bratři a sestry z Ostravy, z Pelhřimova a z Prahy. Snažili jsme se tedy Božím služebníkům připravit ten nejlepší servis. Po příjezdu týmu jsme se setkali ve sborových prostorech a po přivítání jsme se ještě posilnili dobrým občerstvením.

Po občerstvení jsme se začali modlit. Tak bouřlivou atmosféru při modlitbách ještě dům, ve kterém naše misijní skupina sídlí, určitě nezažil. V této horlivosti jsme vyrazili do ulic!  Měli jsme k dispozici pozvánky na večerní akci. Na zadní straně pozvánky bylo krátce evangelium a kontakty na církev. Tyto pozvánky jsme shledali jako velmi dobrou pomůckou při práci na ulici. Díky nim se nám lépe začínaly rozhovory, kterých bylo opravdu velmi mnoho.

Okolo půl jedné jsme se znovu sešli v prostorech církve.  Tady na všechny čekaly poctivé řízky, které přinesli manželé Martin s Andreou. Pán jim určitě velmi požehná, protože nás vybízí ke štědrosti a oni jich usmažili rovných 80!  Během oběda a následné kávy jsme si vyprávěli o zkušenostech s lidmi, kterým jsme zvěstovali evangelium. Únava po náročné cestě byla trochu znát, ale neodradila nás od dalšího zasažení Teplic evangeliem.  Navzájem jsme se povzbudili a v horlivosti jsme vstoupili do modliteb, abychom mohli vyrazit zpět do ulic města Teplic.

Na večerní shromáždění jsme měli zajištěn sál od 17:00 hod. v Kulturním domě. Při přípravě aparatury a zkoušky chval na večerní setkání, probíhaly též modlitby za tým a za jejich posluchače. Během příprav nám chodily zprávy z terénu: „lidé jsou otevření evangeliu, manželé na ulici přijali Ježíše, modlili jsme se za nemocného pána…“

Vrcholem celého dne bylo večerní shromáždění. Chválící skupina složená ze dvou bratrů z Teplic, jednoho bratra a dvou sester z Ostravy, odstartovala tento pomazaný čas. Mikrofonu se poté ujal Darius se svým svědectvím o vysvobození z drogové závislosti. Majka Havelková vyzvala přítomné k přijetí Ježíše Krista za svého spasitele a na tuto výzvu reagoval pan Jirka a dalších 6 lidí, kteří si přišli pro své uzdravení a osvobození. Jako poslední jsem řekl své svědectví a vyzval všechny k následování Ježíše Krista a znovu jsem povzbudil nově příchozí o důležitosti přijetí Ježíše do svého života.

Naplnilo se zaslíbení o projevech Boží moci při kázání evangelia. Duch Svatý se mocně dotýkal lidí, kteří přišli na výzvu a jedna paní přijala uzdravení. Po závěrečných chválách jsme si vzali kontakty na příchozí nové lidi a pro tento čas jsme se všichni rozloučili.

Věříme, že tato akce přinesla požehnání pro Teplice i pro všechny nově příchozí. Boží dílo je propojeno a my nejsme na žádném místě sami. Chvála našemu Pánu!

Svědectví Amy 

Pro mě osobně toto byla první evangelizace. „Face to face, lidem na ulici“.  V hlavě mi zněly všemožné poplašné zvonky: „Co si o tobě lidi pomyslí? Co když nebudeš umět odpovědět? Co když, co když, co když?“  Řekla bych, že každý z nás něco takového prožil. Nehledě na tyto myšlenky, jsem se rozhodla aktivně zapojit do služby pro Pána.

Cesta do Teplic utekla neskutečně rychle. V autě probíhaly živé rozhovory na téma Bůh a život s ním. Dojeli jsme do sboru do Teplic, kde už na nás čekalo připravené pohoštění – chlebíčky, zákusky, káva, čaj, minerálky – paráda! Další parta Harvestu přijela vlakem z Ostravy a odpoledne se připojil tým z Prahy.

Po občerstvení jsme přešli k ohnivým modlitbám. Strach z neznáma mi v hlavě stále přetrvával. Poslední modlitbu měl Marek S., který se vyloženě modlil za nepřítomnost strachu a jednoduché zvěstování té dobré zprávy. Najednou jsem ucítila, jak mnou prostupuje pokoj a radost! Radost z toho, že já jsem vybrána k tomu, říkat lidem tuhle skvělou zprávu. Začala jsem se těšit na evangelizaci. Zprvu jsem se jen dívala, a pak jsem spontánně oslovila sama jednu paní. Pozastavovala jsem se nad tím, jak jednoduše, s radostí a bez studu, to šlo. Paní se usmívala, byla nadšená ze zvěsti o Bohu – to mě totálně odrovnalo! Teplice jsou promodlené a připravené přijmout zprávu o Ježíšově oběti.

Odpoledne jsem lidi oslovovala již jako „profík“ a zkusila se poprvé modlit za paní a její tři děti. Za její trápení s partnerem, se kterým žije. Modlili jsme se, plakala a byla vděčná. Nedávno byla pokřtěná v jiné církvi, ale nějakým způsobem jí to tam nevyhovuje. Byla ráda za jinou církev v Teplicích. Večer přišla na shromáždění i s dětmi. Moc se jim toto shromáždění líbilo a bylo vidět, že se jich Duch Svatý velmi dotýká.

Proběhlo mnoho hezkých rozhovorů. Modlitby na ulicích. Lidé přijímali Boha a jeho Boží láskou.  Oslovili jsme mnoho lidí. Převážně lidé naslouchali a brali si pozvánky. Sedm lidí přijalo Krista přímo na ulici a jeden na odpoledním shromáždění. U jedné paní dokonce proběhlo uzdravení nohou. Věřím, že bylo určitě zaseto mnoho malých semínek v myslích lidí, se kterými jsme mluvili, které teď budou klíčit a lidé v Teplicích se začnou obracet k Bohu a budou vyhledávat Boží lid. Máme obrovskou radost. Pán je skvělý a umí si nás použít i přesto, že sami sebe tak nevidíme. Příště neváhej a pojeď s námi!

Další evangelizace proběhne 9.11.2019 v Českých Budějovicích. Každý, kdo by měl zájem jet, tak není problém se s někým domluvit a sdílet auto. Více informací u Milana Havelky tel.604421450 organizátora Harvest týmu pro Čechy.

Nakonec bych ráda poděkovala všem těm, kteří se zúčastnili. Ať už osobně v Teplicích nebo jako modlitební podpora kdekoliv. Díky! Bez Vás by to nešlo!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *