Enterprise Big E, aneb KS Milost pod palbou

Druhá světová válka přinesla mnoho příběhů o obrovské odvaze, statečnosti a odolnosti. Jedním, z nejvíce fascinujících, je pro mne příběh letadlové lodi Enterprise (angl. „Odvaha“).

USS Enterprise (CV-6) byla druhá americká letadlová loď třídy Yorktown. Byla sedmou lodí toho jména ve službě US Navy a byla též známa pod přezdívkou Big E. Do služby byla zařazena v roce 1938 a spolu s USS Saratoga a USS Ranger přežila druhou světovou válku. Zbývajících pět letadlových lodí postavených před válkou bylo během ní ztraceno. Zúčastnila se mnoha významných operací a střetnutí během bojů v Pacifiku – mimo jiné například Doolittlova náletu, bitvy u Midway, zasáhla do četných střetnutí v souvislosti s boji o Guadalcanal včetně bitev u východních Šalamounů a u Santa Cruz. V pozdější fázi války pak například bitev ve Filipínském moři a u Leyte. Byla několikrát poškozena a i když ji Japonci třikrát prohlásili za potopenou, vždy se ji podařilo zachránit a po opravách opět nasadit do bojů.

Vždy v přední linii, utrpěla mnoho šrámů i těžkých ran, ale vždy vítězná a připravená znovu a znovu hnát nepřítele, vítězit, bojovat.

I historie Církve je plná bojů, těžkých střetů, ale i Církev, Nevěsta Beránkova je nakonec vítězná, ozdobená, dekorovaná a milovaná.

Vítězit není nikdy snadné, nejde to bez bojů a bez bolestí, bez šrámů, zranění a odvahy…
Nepřítel vždy tvrdě dotíral – vně i zevnitř, pronásledování a boje přicházeli od nábožných lidí, od lidí toužících po slávě, uznání a bohatství tohoto světa, ale i od lidí světských, vládců i lidí sloužících vědomě či nevědomě zlu…

Boje uvnitř

  •  Ananiáš a Zafíra, snaha lží a podvodem si získat postavení a úctu v Církvi, zákoničtí učitelé pletoucí hlavu Galatským, lidé, kteří odpadli od víry a snažící se Církev pomluvit, zneuctít služebníky Živého Boha. Sekty, různá hnutí oslabující Církev. To jsou věci, které byly, jsou a budou. Zejména v „posledních časech“ – tedy dnes – je můžeme vidět velmi jasně… Znalost Písem, plnost Ducha, střízlivost, dobré učení a vyznání, to je tvou nejlepší obranou.

Boje vně

  • zákonníci, farizeové, saduceové – jména se mění, ale duch zůstává stejný. Bere na sebe aktuální, přijatelnou podobu a jméno – takže dnes máme v jednom, ekumenickém šiku různá náboženství. Představitel Římskokatolické církve se modlí v mešitě (a mnozí křesťané (?) tleskají), nebo se modlí společně se šamany, a vyznavači „přírodních“ božstev (jako by nečetl, že „bohové“ národů jsou modly a démoni), ale i pastoři a představitelé mnohých protestanstských uskupení (nevím proč se tak nazývají, když už dávno proti ničemu neprotestují),  mění Bibli a přijímají jako služebníky lidi žijící v hříchu – homosexuály, lesbičky, nebo respektují potratovou politiku, atd. Jistě, že pro takové „věřící“, bereš-li Písma vážně, budeš nepřijatelným fanatikem, nesnášenlivým, nevzdělaným pitomcem. Buď ti útěchou, že tak se dívali na Kristovi následovníky vždycky, a myslím si, že ve skrytu duše se tak dívají i na samotného Krista.
    A samozřejmě je tu „svět“ – čili princip „žít a užít“, nenávidící představu Boha, hříchu, Spasitele a soudu. Ti budou vždy rádi naslouchat „nezaujatým odborníkům“ z nábožných kruhů a vždy se rádi přidají k pronásledování a znevažování zbožných lidí, jejich života a práce. Díky Bohu za demokracii v našich zemích, která tyto snahy „drží na uzdě“, tedy alespoň zatím.

Co s tím?

Podívej se na Big E – USS Enterprise – nepokořená, vždy znovu a ještě s větší silou, lépe vyzbrojená, vyjíždí vstříc nepříteli. Tak jako Církev Beránkova, ke které patří i naše sbory Milosti, Ona je tou lodí, porážející zlo, satana a smrt. Přinášející život a naději tam, kde panovala zhouba, přinášející světlo tam, kde bylo království tmy.

Copak můžeme přestat, nebo jenom přibrzdit? Naopak, nadechni se a s novou silou, odvahou (angl. Enterprise) následuj Vítězného Beránka. Buduj sebe, buduj Boží dílo, neumdlévej, tvá odměna je jistá!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *