Elity, elitáři a konec demokracie

Kdosi řekl, že „každá odcházející generace má pocit, že s ní odchází to dobré“. Nepovažuji se sice za odcházející generaci, ale nějakou dobu už po „matičce“ Zemi šlapu, šedesát mi bylo, v Rusku jsem byl taky, tak snad přeci nějaký názor mít mohu…

To, co se děje v posledních měsících a letech okolo nás, to je, mám za to, něco zcela nového. Ne tak v principech, jako v rozsahu a dopadu na celý svět. I když jsem velkou část svého života prožil v socialistickém Československu, i tehdy, v době vlády jedné strany, šlo vládnoucím soudruhům o to, aby naše země, alespoň navenek, působila demokraticky. Aby lidé chodili k volbám (kde sice mohli „volit“ – tedy jenom „kandidáty národní fronty“ – soudruhy předem prověřené a schválené stranou), ale, jak říkám, snaha byla vypadat tak, že lid má svou budoucnost a vládu ve svých rukách.

Tady malou vsuvku pro „standardizaci“ pojmů – co je demokracie?

Jednoduše řečeno, demokracie je:

Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost. Pojem pochází z řeckého δημοκρατία (dēmokratía), „vláda lidu“, složeno z δῆμος (dêmos) svobodný občan země a κράτος (kratos) vládnout.

V dějinéch se často objevili lidé, kteří měli pocit a ambice, že by jako sami dokázali vládnout lépe a efektivněji, že by bylo rozumné, moudré a osvícené, abychom my, vyvolení vládli a lid pracoval, poslouchal, živil a šatil nás, vládnoucí elitu…

Tady si dovolím malou vsuvku – co je to elity, elitářství?

Elitářství je názor, který považuje některé skupiny lidí za elity. Díky jejich schopnostem, bohatství, speciální přípravě, studiu, nebo dalším vlastnostem je upřednostňuje před ostatními. Také říká, že by jejich názor měl být brán vážněji a mají lepší schopnost vládnout. V politickém a společenském smyslu jsou elity osoby zastávající zvláštní autoritativní pozice a privilegia, vzdálená od většiny lidí, kteří nedosahují jejich kvalit.

V dějinách se až příliš často takoví lidé objevují Caesar, Napoleon, Hitler, Stalin…Jak se oni stávali elitou, práva ostatních šla stranou, často nakonec i to základní lidské právo, právo na život.

Myslím, že dějiny nám ukazují, že tam, kde nastala vláda elit, nastal konec demokracie. Ne, že by demokracie byla mou vysněnou metou, tou je a zůstává Království Boží, ale na zemi nic lepšího, než demokracii, zatím nikdo nevymyslel…Teda. alespoň já o tom nevím.

Zpět ke dnešku. To, co se děje v politice, ve vládnoucích strukturách EU, ale i u nás „doma“, to, zdá se mi, je přesně ta nedobrá situace, kdy se, na královsky placených místech, zabydlely elity. Nevolení, nechtění pánové a dámy rozhodují o tom, jak budeme žít, myslet, co budeme jíst, v čem budeme bydlet atd. Navzájem se objímají, líbají (fuj, myslel jsem, že to skončilo s Brežněvem, ale je to tu zas, blééé…), dávají si „ceny a ocenění“, čestné doktoráty a tituly…Mám jmenovat? Pusť si televizi, jistě alespoň dva tam hned uvidíš, jak v různých debatách všemu rozumí, všude byli, vše znají…Tak, jak lidé ztrácejí zájem o dění okolo nás, úměrně tomu, jejich moc roste. Pomalu se stává normou, že „elity“ si uzurpují právo mluvit o tom, co je pro nás, pro naše rodiny dobré, jak máme myslet, jak máme vidět svět okolo nás. Co je dobré, co přijatelné a co je špatné. Kritické hlasy jsou bagatelizovány, lidé s jiným názorem pomlouváni, zesměšňováni. Jistě, že první na ráně jsou opravdoví křesťané a židé.

Politici, media, pár velkých finančníků a firem rozhodují o všem.

Ovlivňování mladých, nezkušených lidí skrze media, internet, lákání mladých slovy o bezbřehé svobodě, lásce bez závazků, prezentace homosexuálních vztahů jako Ok věci, příklady naprosto zmatených a ujetých performerů ze sociálních sítí, kultura festivalů, drog, zejména marihuany a mohl bych pokračovat…Tohle vše má za cíl, odvést pozornost dnešního člověka od toho, že se pomalu připravuje takový svět, takový způsob vlády, kde člověk je jen číslem, bez svobody, bez možnosti cokoli změnit…

Krok po kroku duch Antikrista připravuje kulisy pro svého vládce. Krok po kroku lidem krade svobodu a lidé mu k tomu ještě tleskají a tančí…

Přátelé, nepodléhejme strachu a panice. Bůh má sílu a moc toto vše „na hlavu“ porazit a On to také udělá. I nyní je zde moc a síla, která drží zlo na uzdě, Bůh vztahuje svou „berlu moci“ na tento svět, církev, plná Ducha svatého, plná moci Boží je tou Berlou i Překážkou. Dokud je tu Církev Kristova, dokud jsi tu ty a já, nemůže si satan dělat co chce!

Zmobilizujme tedy své síly, bojujme ten dobrý boj, za sebe, za své blízké, za svá města, za svůj národ. Bůh s námi učinil smlouvu, kde říká, že:

Pokoříte-li se, budete mne hledat, modlit se a napravíte své cesty, já uzdravím tuto (NAŠI!) ZEMI…

Slyšíš? Uzdraví naši zemi! To je probuzení!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *