Duch moudrosti a zjevení

Máš pocit, že se tvůj život nikam nehýbe? Zdá se ti, že řešíš stále stejné problémy? Jsi už dlouho křesťanem, ale přepadají tě stále stejné pochybnosti? Pak si přečti následující článek, věřím, že tě povzbudí a pomůže ti.

Jak funguje zjevení

Věřím tomu, že pro křesťanský život je zásadní správně chápat roli Ducha Svatého a zjevení, tak, jak o tom píše apoštol Pavel v 1. kapitole listu Efeským.

„… V něm [v Kristu] i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, jenž je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy.“ (Efezským 1:13)

Když ses znovuzrodil, dotkl se tě Duch Svatý. Určitě si dokážeš vybavit chvíli, kdy se to stalo. Já jsem uvěřil v Ježíše tak, jako bych uzavíral pojistku, jen tak pro jistotu. Potom, po nějaké době se mě dotkl Duch Svatý a najednou se něco stalo a všechno mi bylo jasné. Aniž bych to dokázal vysvětlit, najednou jsem úplně jistě věděl, že je to všechno pravda. Bůh existuje, nebe a peklo existuje, Ježíš zemřel za moje hříchy, nepůjdu do pekla. Jak to vím? Nevím. Jen vím, že vím.

Pokud jsi znovuzrozený, určitě můžeš říct něco podobného. Takhle totiž funguje zjevení. Duch Svatý přinese duchovní informaci o Bohu do tvého ducha a najednou prostě víš. Znovuzrozením ale práce Ducha Svatého v tvém životě rozhodně nekončí. Dávej dobrý pozor, jak se apoštol Pavel dál modlí za efezský sbor.

„Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji na svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal Ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly…“ (Efezským 1:15-19)

Pavel v modlitbě jmenuje 3 základní oblasti, ve kterých potřebují noví křesťané získat zjevení.

 • K jaké naději jsme povolaní.
 • Jaké je naše dědictví v Kristu.
 • Jak velká je Boží moc, která mezi námi působí.

Křesťanský život je přirovnávaný ke stavbě. Znovuzrození je absolutní základ, bez něj nemá smysl se bavit o čemkoli dalším. I dále má ale budování nějaká pravidla. Nemůžeš řešit vzorek na tapetách, pokud nemáš zdi.

Věřím, že tři uvedené oblasti jsou takovým základem, který žádný křesťan nemůže obejít. V těchto třech oblastech potřebuješ mít úplně jasno a pak se můžeš pohnout dál. Pokud v těchto oblastech získáš zjevení, pak už budeš úspěšný ve všem. Když máš zjevení o tom, jaká je Boží moc, nebudeš se už nikdy ničeho bát. Boží moc vzkřísila Ježíše z mrtvých. Bůh může i rozbořit zdi vězení, zastaví bouři, nemusí se ohlížet na žádné okolnosti. Funguje to jako u znovuzrození. Prostě víš, že víš.

Pokud ale v těchto věcech nejsi pevný, stále tě trápí pochybnosti, pak nemá cenu zabývat se démony, kletbami, familiárními duchy. To ti dokonce může i uškodit, protože se toho leda začneš bát. Místo aby rostla víra, poroste strach.

Pořádek v křesťanském životě

Pokud jsi dlouholetým křesťanem a pořád řešíš stejné problémy, jsem si skoro jistý, že potřebuješ právě znovu vybudovat základy v některé z těchto tří oblastí. Občas se mi stává, že se se mnou přijde poradit nějaký bratr nebo sestra a když začne popisovat svůj problém, vidím, že to ve skutečnosti žádný problém není. Jestliže jsi 10 let křesťanem, nemůžeš pořád dokola řešit nějaký pocit, myšlenku, něco, ti kdysi řekli rodiče, to že tě někdo před 20 lety zranil a podobně. To vůbec není hodno zralého křesťana. Všechny kletby Ježíš už dávno přibyl na kříž. Pokud máš zjevení a víru, nic z tvé minulosti na tebe nemá vliv. Pokud ale máš strach a uvěříš, že to vliv má, tak ho to mít bude.

Nenech se pohltit svými problémy

Prosím, neuraž se, ale někteří křesťané jsou jako pes, který nahání svůj vlastní ocas. Pořád něco řeší, bojují s démony, lámou kletby, vyznávají, dávají do toho spoustu energie a přitom jsou pořád na místě. Věř mi, že tě nechci zahanbit. Chci to samé, co chceš ty; abys vedl úspěšný a pro Boha užitečný život.

Proto ti dobře radím: neřeš stále svoje problémy. Problém není v tom problému. Nepotřebuješ stále lámat kletby, vyhánět démony, chodit pořád dokola za pastorem, aby na tebe položil ruce. Potřebuješ získat zjevení, potřebuješ položit nový základ.

Někdy za mnou lidé přicházejí jako bych byl katolický kněz. Polož na mně ruce, udělej rituál a vyřeš moje problémy. Já se s radostí pomodlím za kohokoli, na kohokoli položím ruce, ale jestli se něco stane, to závisí na tvé víře.

„Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona,…aby k pohanům přišlo to Abrahámovo požehnání a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha.“ (Galatským 3:13-14)

Jakékoli požehnání nebo vysvobození přijde, přijde skrze víru. Abys měl víru, potřebuješ mít zjevení. Nemůžeš věřit, když nevíš v co. Jakmile ale Duch Svatý vloží zjevení do tvého ducha, pak přijde i víra. Jestliže získáš zjevení ve třech zmíněných základních oblastech, pak už budeš mít víru i v konkrétní praktické věci.

Nezaujmi k tomu postoj, že teď máš kromě svých problému ještě další problém, protože nemáš zjevení. Bůh tě chce požehnat, nechce ti házet klacky pod nohy. Duch Svatý ti chce dát zjevení, jen jestli ty o něj stojíš. Zaměř se na budování zjevení v těchto nejzásadnějších oblastech. Čti si takové pasáže z Bible, které mluví o tom, kým jsi v Kristu. O naději, o dědictví, o Boží moci. Přečti si dvě tři kvalitní křesťanské knihy na toto téma. Modli se a žádej si od Boha zjevení.

Kdysi jsem se pravidelně modlil za to, abych měl víru na zakládání sborů. Tehdy jsem jí neměl, proto jsem jí potřeboval získat. Dneska mám takovou víru, že vím, že kdybych přišel do jakéhokoli města, založím tam fungující sbor. Získal jsem jednoduše od Boha zjevení v této oblasti. V jiných oblastech ale zas tak velkou víru nemám. Třeba ve kříšení mrtvých. David Hogan se zase čtyři roky modlil za víru na kříšení mrtvých, až ji dostal. Teď křísí mrtvé. Vidíš, nic není nemožné, pokud máš touhu správně položit základy a nedíváš se jen na svůj problém. A i ten problém se vyřeší.

Jeden komentář k “Duch moudrosti a zjevení

 • 4.5.2023 o 1:38
  Permalink

  DĚKUJI SKVĚLÉMU DR Sunny ZA VYŘEŠENÍ MÝCH PROBLÉMŮ JEHO E-MAIL JE (drsunnydsolution1@gmail.com
  Jmenuji se Flora Paul, byla jsem za svého manžela vdaná 5 let, žili jsme spolu šťastně a žili jsme spolu šťastně až do chvíle, kdy odcestoval na služební cestu do Austrálie, kde potkal tuto dívku a od té doby mě a děti nenávidí a miluje její jediná. takže když se můj manžel vrátil z cesty, řekl, že už mě a moje děti nechce vidět, tak nás vyhnal z domu a teď jel do Austrálie za tou druhou ženou. takže já a moje děti jsme teď byli tak frustrovaní a zůstal jsem jen s mámou a nechoval jsem se dobře, protože moje matka se po smrti mého otce provdala za jiného muže, takže muž, za kterého se provdala, se k ní nechoval dobře, já a moje děti byly tak zmatené a já hledala způsob, jak dostat svého manžela zpět domů, protože ho tolik miluji a vážím si ho, takže jednoho dne, když jsem si prohlížela svůj počítač, viděla jsem svědectví o tomto kouzelníkovi DR Sunny, svědectví sdílela na internetu jedna paní a udělalo to na mě takový dojem, že bych to taky zkusil. Nejdřív jsem se bála, ale když jsem si vzpomněla na to, co já a moje děti prožíváme, tak jsem ho kontaktovala a řekl mi, abych zůstala v klidu jen 24 hodin, že se můj manžel vrátí ke mně a k mému nejlepšímu překvapení mi zavolali od mého manžela se druhý den zeptal po dětech a zavolal jsem DR Sunny a řekl, že vaše problémy jsou vyřešeny, mé dítě. takže takhle jsem dostal svou rodinu zpět po dlouhém stresu z brzdění zlou paní, takže s touto pomocí od DR Sunny chci, abyste se ke mně všichni na tomto fóru připojili a řekli obrovské díky DR Sunny a já to udělám také rady pro kohokoli v takových nebo podobných problémech nebo jakýchkoli problémech by ho také měli kontaktovat jeho e-mail je (drsunnydsolution1@gmail.com) je řešením všech vašich problémů a nesnází v životě. jeho e-mailová adresa je opět (drsunnydsolution1@gmail.com)

  JE SPECIALIZOVANÝ NA NÁSLEDUJÍCÍ KOUZLO.

  (1) Pokud chcete svého ex zpět.

  (2) pokud máte vždy špatné sny.

  (3) Pokud chcete být povýšeni ve své kanceláři.

  (4) Pokud chcete, aby za vámi běžely ženy/muži.

  (5) Pokud chcete vyhrát v loterii.

  (6) Pokud chcete být bohatí.

  (7) Pokud chcete svázat svého manžela/manželku, aby byl navždy váš.

  (8) Pokud potřebujete finanční pomoc.

  (9) Jak jste byli podvedeni a chcete získat zpět své ztracené peníze.

  (10), pokud chcete zastavit rozvod.

  (11), pokud se chcete rozvést se svým manželem.

  (12), pokud chcete, aby vaše přání bylo splněno.

  (13) Těhotenské kouzlo k početí dítěte

  (14) Zaručte, že vyhrajete znepokojivé soudní případy a rozvod bez ohledu na to, v jaké fázi

  (15) Zabraňte rozpadu vašeho manželství nebo vztahu.

  (16) jestliže máte jakoukoli nemoc jako (H I V), (RAKOVINA) nebo jakoukoli nemoc.

  (17) pokud potřebujete modlitby za vysvobození pro své dítě nebo pro sebe.

  (18) chcete vyléčit cukrovku, herpes, HIV a AIDS, rakovinu prsu a rakovinu, znovu se ujistěte, že jste ho kontaktovali, pokud máte nějaký problém, pomůže vám. jeho e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com okamžitě ho kontaktujte….zavolejte mu nebo na WhatsApp číslo +2348082943805

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *