Dopis příteli: Kam ten svět jde?

Před pár dny mi pozdě večer volal můj dobrý přítel Petr. Byl velmi smutný a velmi rozezlený z toho, kam ten svět jde. Tak jsem mu napsal dopis. Tady je.

Ahoj Petře, přemýšlel jsem o tom našem rozhovoru a hledal, jak ti nějak srozumitelně vysvětlit, že, ačkoli vidím dění v Evropě a svět okolo nás, stejně jako ty, přeci nepodléhám frustraci a pesimismu.

Vzpoměl jsem si na jeden příběh z Bible, z knihy skutků. Je to hned v první kapitole, v situaci, kdy se učedníci setkávají se vzkříšeným Ježíšem a ptají se ho: „Pane, kdy napravíš Království Izraelské?“ a Ježíš jim odpovídá „Nestarejte se o časy a období, ale přijměte moc Ducha svatého a budete mi svědkové v Jeruzalémě a až na konec světa“… Ti učedníci, židé, byli neskutečně frustrovaní z toho, že již desítky let rozhodují o jejich zemi, o jejich životech cizinci – Římané – tak primitivní neznabozi a násilníci. Doufali, že konečně přišel čas na změnu, vždyť, jestli někdo vstal z mrtvých, porazil smrt, je schopný porazit každého nepřítele, i Řím. Ježíš je však zklamal. Říká, „hoši, o to se nestarejte, mám pro vás jiný úkol…“.

Bůh nám tím říká, že jsou věci, které nemáme moc změnit – dobu, ve které žijeme, to, že se blíží konec historie, nástup sil nazývaných v Bibli „Antikrist“, a mnoho jiného…Svět totiž běží ke svému finále a o tom kdy a jak se to stane, rozhoduje Bůh, nikdo jiný.

Co ale můžeme, máme a musíme, je udělat to, co Ježíš říká svým učedníkům – přijmout povolání, přijmout poslání, přijmout Ducha svatého, naplnit se touto Boží mocí a být Božími svědky, svědky jeho moci, jeho charakteru, jeho slávy právě v tomto končícím světě. Ukazovat lidem jako jsi ty, lidem hledajícím pravdu, ukazovat jim, že Pravda, Spravedlnost je věčná, že nakonec bude slavit triumf a zlo bude naprosto poraženo.

A my, obyčejní lidé na tom můžeme a máme spolupracovat s Bohem. Nemůžeme změnit „časy a období“, ale můžeme změnit sebe, své okolí, a město. Právě tím že přinášíme tuto dobrou zprávu a naději, vítězství Pravdy, Lásky, Spravedlnosti. A to ne tak „po Havlovsku“ se srdíčkama, ale v opravdové síle a moci věčného Boha a Stvořitele.

Chápeš, že když tomuhle věřím, tak mne nemůže dostat na kolena to, co vídím okolo sebe? Nikdy, protože Ježíš vstal z mrtvých, já mu dal svůj život, Bůh je se mnou, nebo, přesněji, já jsem s Bohem! Jsem na vítězné straně! Proto tě tak často zvu na naše setkání, protože vím, že TOHLE je řešení!

Tak nebuď zoufalej, nezvítězí zlo a ubohost, ale Pravda a Spravedlnost, a přeji ti, abys u toho byl a mohl se radovat! Abys také byl na správné straně!

Čau!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *