Dolní sněmovna amerického kongresu odsoudila rezoluci OSN i Obamovu administrativu

WASHINGTON – Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických s velkou převahou odsoudila nedávnou rezoluci Rady bezpečnosti OSN o nelegálnosti izraelských osad na Západním břehu a administrativu prezidenta Obamy, která jí dovolila projít.

Dolní komora amerického kongresu odhlasovala svůj návrh ve čtvrtek 5. ledna v počtu 342 hlasů pro ku 80 proti s tím, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN „podtrhává dlouhodobou pozici USA v Radě bezpečnosti OSN, kde USA vetovaly a zabraňovaly přijetí rezolucí, které se snaží vnutit řešení problému ohledně konečného uspořádání“ a dále tvrdí, že podkopává produktivní a přímá jednání mezi Palestinci a Izraelci. Minulý měsíc se totiž v hlasování o rezoluci, která se 14 hlasy prošla hlasováním, USA zdržely. Americká administrativa se poté vyjádřila, že rezoluci nepodpořila kvůli její enormní protiizraelské zaujatosti, ale ani ji nevetovala, poněvadž souhlasí s její premisou, že výstavba na Západním břehu je ilegální a překážkou k míru. Rezoluce Sněmovny reprezentantů vyšla z návrhu demokratického poslance Elliota Engela a republikána Eda Royce z New Yorku.

Usnesení přijaté dolní komorou amerického kongresu dále poukazuje, že rezoluce OSN představuje vítr do plachet hnutí BDS, které „přispívá k politicky motivovaným bojkotům Izraele a představuje koncentrovanou snahu vynutit si sankce a ústupky ze strany Izraele, které by byly mimo jednání mezi Palestinci a Izraelci, a jako takové musí být odmítnuty.“

Pařížská konference

Dále poukazuje i na tzv. pařížskou mírovou konferenci, která se má uskutečnit dne 15. ledna v hlavním městě Francie, kde se mají setkat státy mezinárodního společenství, aby načrtly rámec dalších jednání mezi oběma stranami izraelsko-palestinského konfliktu. Uvádí, že „jakákoliv budoucí opatření přijímaná vnějšími organizacemi, ať už jde o Radu bezpečnosti nebo pařížskou konferenci, která nastaví parametry nebo podmínky míru, včetně uznání palestinského státu, jen oddálí mír, ohrozí bezpečnost Izraele, budou v rozporu s přetrvávajícím konsensem obou amerických politických stran ohledně americké podpory Izraele a oslabí i podporu těchto organizací.“ Izrael již dříve oznámil, že se pařížské konference nezúčastní a že nepodpoří žádnou jinou iniciativu mimo přímých izraelsko-palestinských vyjednávání, bez předvyjednávacích podmínek.

zdroj: ztis.cz