III. CV Milost Praha – Moderní církev s tradičními hodnotami

III. Historie a současnost pražského sboru
„Měníme dějiny a nic nás nezastaví“

Vracíme se tedy s reportáží o vzniku pražského sboru Milost Praha a jeho působení a zasahování centra Prahy evangeliem Ježíše Krista, která pokračuje v letech 2020.

Co v době „Korona krize“

To, že přišla nějaká vládní opatření, nás nijak nezastavilo. Právě v této době se ukázalo, že prostor bývalého kinosálu, jež je dnes po předchozích investicích plně vybaven technickými zařízeními, též slouží i jako dokonalé nahrávací studio pro online vysílání Bohoslužeb. Online bohoslužby můžete najít i na našich webových stránkách. Také přišla myšlenka na legální Bohoslužby, venku, pod širým nebem, na Staroměstském náměstí, kde denně projde nespočetné množství lidí. Možná čas ukáže a nedělní bohoslužby budeme pořádat na venkovních náměstích, tržištích apod., aby konečně Praha slyšela evangelium, a zažila tak uctívání Boha v moderní církvi s konzervativními hodnotami.
„Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého.“ (Matouš 28/19)

Další Vize a služby, které se rozvíjejí pod touto službou manželů Petera a Janky Kubových

Misijní organizace „Zasáhnout Svět“

Chválící skupina i mnozí další bratři a sestry se podílejí na službě evangelizačních kampaních v našich českých městech s organizací Zasáhnout Svět, kterou založil Peter Kuba v průběhu budování pražského sboru. O této organizaci se můžete více dozvědět také na webu zasáhnoutsvět.cz nebo na Facebookovém kanále Zasáhnout svět.

Misijní práce v domově seniorů v Lysé nad Labem

Další, trochu jiná služba, je práce v domově seniorů v Lysé nad Labem pod vedením bratra Davida Krečmera. Přímo v domově vznikla křesťanská skupina, kde se káže Slovo, promítají se křesťanské filmy, probíhají modlitby za uzdravení a další aktivity. Díky této službě již vydalo svůj život Pánovi mnoho starších lidí. Také někteří už odešli v pokoji do Božího království, a tak se ukazuje, že tato práce je nekonečná. Působení křesťanů na půdě domova se setkává s kladnou odezvou personálu. Konkrétně o této službě se můžete dočíst v naší reportáži na webu.

Budování dalších míst, kde se káže pravidelně evangelium

Praha je spádové město. Do sboru k nám dlouhodobě přijíždí mnoho lidí z různých měst a okresů. Vytvořily se skupiny lidí, které čerpají z práce kázaného Slova a služby našeho pastora Petera Kuby a jeho ženy Janky. Sami přinášejí oběť své služby na rozvoji pražského sboru, a proto se úspěšně rozvíjí i služba na dalších místech v republice.

Misijní skupina v Pelhřimově pod vedením manželů Havelkových stále roste. Mnoho horlivých bratrů a sester se zapojuje do evangelizací. Ovocem jejich nasazení a nadšení jsou nejen obrácení lidé přímo ve městě, ale i otevření dalšího shromáždění v Humpolci. Kde brzy vznikne další sbor, který bude přinášet evangelium v 21.století moderním způsobem, a také to bude centrum charismatických sborů Milost Vysočina.

Misijní skupina v Táboře, pod vedením manželů Votočkových, je velice dynamicky se rozrůstající Boží lid. Teprve na podzim 2019 zde začaly probíhat evangelizace, a dnes se již každou sobotu pravidelně schází kolem dvaceti křesťanů na bohoslužbách, které probíhají již ve vlastních stabilních prostorách.

Misijní skupina v Liberci pod vedením manželů Rašmanových, kteří prožívají mnoho zázraků na svých životech, dnes slouží Slovem evangelia a Bůh skrze ně činí mnohé mocné zázraky „Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.“ (Marek 16/18) Také i v tomto severočeském městě máme stabilní prostory. Svědčíme a oslavujeme jméno Ježíše Krista.

Misijní skupina v Teplicích pod vedením manželů Sabauových, kde se pravidelně schází k modlitbám a zvěstují evangelium v ulicích. Velký podíl mají na díle v Praze, a proto věříme, že i tam začne velké probuzení a přijde vize jak pokračovat.

Vize pro další práci v Praze

Přímo v Praze nás čekají další kroky víry. Vzhledem k tomu, že počet věřících i hostů na sobotních bohoslužbách už narostl natolik, že nám sál začíná být malý, pracujeme na otevření druhého shromáždění v neděli. Středeční bohoslužby posouváme na kvalitu sobotních, ale při vytíženosti našich dojíždějících služebníků, to není vždy tak jednoduché. Naší vizí je mít bohoslužby každý den v týdnu, aby byla církev neustále plná chvál, modliteb, kázaného Božího Slova a Ducha Svatého. Věříme tomu, že Bůh má v našem městě ještě mnoho lidí, které chce zachránit, uzdravit, osvobodit, naplnit Duchem a zabudovat do svého Božího lidu. Proto neustále budujeme další zavázané služebníky do každé služby. A my, kdo jsme připojeni, a jsme součástí tohoto Božího díla a podílíme se na společné vizi můžeme souhlasně společně říct „A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.“(1.kor15/58), a dále také “Pokud Hospodin nebuduje dům, marně se na něm namáhají stavitelé“ (Žalm 127/1).
Věříme, že vám to bude povzbuzením i pro vaši práci v jiných místech.

Fotogalerie:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *