Co vlastně jsi? Charismatik? Letničář?

To bude nějaká novota z Ameriky… Zase něco nového, jakoby nestačilo staré dobré křesťanství…

Když jsem se před 33 lety stal křesťanem, bylo pro mne normální to, že se musím znovunarodit, že mám přijmout křest v Duchu svatém, i s mluvením v jazycích, bylo pro mne normální, že mám usilovat o dary – charismata Ducha svatého a že tato charismata jsou dána ke službě evangelia a pro větší zjevení a efektivnější život s Bohem.
Obrátil jsem se v Apoštolské církvi a toto učení tam tehdy bylo standardem.

Většinu těch věcí se nám sice nedařilo uvést do praktického života, do služby, ale to je jiný problém. Lidé „ze světa“, ale i z ostatních církví, nás považovali za sektáře a nechtěli s námi mít nic společného…

Něco se od té doby změnilo, něco ne.

Přitom tyto věci nejsou nijak složité. Člověk, při svém návratu k Bohu, prochází několika etapami. Obrácení, znovuzrození, křest Duchem, služba v moci Ducha, služba charismaty Ducha svatého. Každou tuto etapu je třeba projít, jedna navazuje na druhou, jejich pořadí je dané, logické a přirozené. Prošel tím Ježíš (aby ukázal správný vzor a byl nám příkladem), prošli tím učedníci, bohužel, neprojde tím každý křesťan. Někteří se zaseknou už na znovuzrození, jiní na jazycích, další nepřijmou pravidla služby…

Nejde o žádné nové křesťanství, naopak, právě tato cesta je tou cestou, po které kráčel Ježíš Nazaretský, jeho apoštolové a je to ta cesta, na kterou zve i nás.

Obrácení

Člověk slyší evangelium a „něco“ (Duch Boží) se jej dotkne a člověk reaguje. Bůh jej začne zajímat, nechce do pekla, chce Boha poznat, chce svůj život změnit, obrací se čelem k Bohu.

Znovuzrození

Člověk, obrácený čelem k Bohu, se obrací ke světu zády, ke světským touhám a cílům. Duch Boží obživil mrtvého ducha člověka. Člověk začíná měnit své myšlení, hodnoty, cíle, postupně se mění pohled a postoj téměř ke všemu…Křest vodou je viditelným vyjádřením této proměny, symbolickým pohřbením starého člověka, vzkříšením nového – kdo je v Kristu, je „novým stvořením“, staré pominulo, a hle, je tu nové a to vše je z Boha…O důležitosti, potřebě znovuzrození, mluví Ježíš s Nikodémem velmi jasně a jednoznačně.

Křest Duchem svatým

Další krok k cíli – to je být stejný jako Ježíš Nazaretský. Ducha přijal On, je jasné, že, pokud mu chceš být podobný, musíš Ducha svatého, křest Ohněm, Moc se shora – přijmout i ty, i ty musíš být pokřtěný v Duchu svatém. Znamení jazyků se dříve, ihned, či později dostaví, buď v klidu.

Služba, přijetí jha Kristova, stát se učedníkem a poté služebníkem – to je vůbec nejtěžší, protože to musíš udělat ty. Rozhodnout se, zavázat se Bohu sloužit po celý život, to není malá věc. Věř mi, je to ta nejlepší věc, kterou každý z nás, ve svém životě, může udělat. Díky maďarským bratřím, díky službě Šandora Nemetha, díky senior pastorovi Jaroslavu Křížovi i dalším pastorům, je v naší církvi zjevení o tom, jak do této služby vejít, i praktická pomoc jak se ve službě zorientovat a začít nést ovoce.

Být „letničním“ a „charismatickým“ křesťanem není nic nového – naopak je to „TO“ jediné a původní křesťanství, ta jediná cesta, na kterou nás Ježíš volá.

Jak jinak chceš vyhánět démony, uzdravovat, křísit mrtvé, než v moci a mocí Ducha svatého přebývajícího v tobě?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *