Co je úkolem církve?

Velkou výzvou, která leží před církví, je, aby správně pochopila svou úlohu. Prorocký rozměr církve spočívá v tom, že rozpoznává, co Bůh chce, aby v této konkrétní době dělala. A Bůh chce právě to, co chtěl vždycky – aby se obraceli lidé. Nevěřím, že křesťané mají být politickými komentátory. Nemusíme naříkat nad morálním úpadkem Evropy ani se trápit tím, že Češi jsou nejateističtějším národem světa. Nemůžeme se dívat na okolnosti, ale na úkol, který leží před námi. Kdo se dívá na mraky, nebude sít.

Ani na Ježíšově službě nevidíme, že by nějak obsáhle rozebíral politiku Římské říše. Ježíšovu službu dokonale vystihuje těchto několik veršů z Matouše.

„Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost. Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků je však málo. Proste tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“ (Matouš 9:35-38)

Věřím, že přesně tohle je i naším úkolem. Můžeme si snadno všimnout, že Ježíšova služba se skládala z několika činností.

1) Ježíš vyučoval v synagogách.

Synagoga je takové místo, kde se scházejí ti lidé, kteří sice věří v Boha, ale osobně ho nepoznali. Věří, protože je tomu naučili rodiče nebo protože je to v jejich okolí normální.

Nábožným lidem je potřeba sloužit jinak, než nevěřícím. Nepotřebují slyšet, že existuje Bůh, ale potřebují získat správné poznání o něm. Nábožný člověk se potřebuje dozvědět, že se musí znovuzrodit. Co je člověku platné, že vykonává, třeba i upřímně, náboženské obřady, pokud není spasený? Byl bys překvapen, kolik věřících lidí vůbec neví, jak mohou být spaseni. My jsme ti jediní, kdo jim mohou povědět o věčném životě. V kostele je vyučují, jak být dobrým člověkem, ale ne, jak získat věčný život.
Proto, pokud máš ve své rodině nebo mezi přáteli nábožné lidi, prosím, neříkej si, že stačí, když věří, ale vyučuj je o tom, jak mohou být spaseni. Kdysi jsme mívali v Žilině evangelizace před kostelem, a byly to ty nejlepší, jaké jsem zažil. Lidi se s námi bavili i celé hodiny, mnozí z nich přijali Ježíše a dodnes jsou členy sboru.

2) Ježíš kázal evangelium nevěřícím.

V Čechách žije opravdu mnoho nevěřících. Služebníci ze zahraničí jsou často překvapeni, když potkají člověka, který neví o Bohu opravdu nic. S nevěřícím člověkem je třeba se bavit jinak, než s věřícím. Věřícího vyučuješ, nevěřícímu kážeš.
Musíš vědět, co máš nevěřícímu kázat. Nevěřícího člověka nepotřebuješ moralizovat. Co je mu platné, že přestane kouřit, pokud by šel do pekla. On potřebuje slyšet tu nejzákladnější pravdu evangelia. O tom, že Bůh existuje, že bude soudit každého podle jeho skutků, že dal možnost spasení v oběti Ježíše Krista.
Ke kázání evangelia potřebuješ být připravený. Jednou ze součástí Boží zbroje jsou i boty připravenosti ke kázání evangelia. Bůh zná tvoje schopnosti a podle toho ti posílá do cesty lidi, kterým máš kázat. Když ví, že jsi nesmělý, tak někdy zařídí i to, aby se tě nevěřící sám začal ptát. Když máš takovou příležitost, prosím tě, využij ji!
Pokud opravdu nevíš, co říct, osobním svědectvím nic nezkazíš. Vždycky můžeš říct, jak ses obrátil, co pro tebe Bůh udělal. Proti osobní zkušenosti nikdo nemůže nic říct.

3) Ježíš uzdravoval nemocné.

Ježíš se za nemocné nemodlil, Ježíš je uzdravoval. I my máme od Ježíše moc uzdravovat. Pokud je někdo z tvých blízkých nemocný, nabídni mu, že na něj položíš ruce. Jak můžeš říct, že nemáš moc uzdravovat, pokud jsi ještě na nikoho nepoložil ruce? Dělej skutky víry a uvidíš výsledky.
Zázraky a uzdravení by měly být nedílnou součástí kázání evangelia. Svět potřebuje evangelizaci ohněm – takovou evangelizaci, kterou provází Boží moc. Náboženských řečí a moralizování už každý slyšel dost, zažít Boží dotyk je ale úplně něco jiného. Vůbec nezáleží na tom, jak moc ateistická je naše země, ale probuzení přijde, pokud budeme sloužit tak jako Ježíš – v moci Ducha Svatého a s láskou k lidem!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *