Český křesťan vězněný v Súdánu

Organizace Hlas mučedníků uveřejnila nové informace k případu českého křesťana a humanitárního pracovníka Petra Jaška, který je stále ještě vězněn v Súdánu.

Podle týdeníku Echo24 byla důvodem návštěvy Súdánu snaha pomoci pronásledovaným súdánským křesťanům. Kromě poskytnutí humanitární a finanční pomoci se snažil i dokumentovat násilí páchané na křesťanech. Jašek měl dlouholeté zkušenosti jak s prací ve zdravotnictví, tak s pomocí pronásledované církvi. Dlouhodobě spolupracoval s americkým Hlasem mučedníků/The Voice of Martyrs například při zajišťování pomoci křesťanům zraněným teroristy z Boko Haram v Nigérii.

 Petr Jašek
Český misionář Petr Jašek – od 10. prosince 2015 vězněn v Súdánu.

Súdánská tajná policie ho zatkla 10. prosince 2015 přímo na letišti, právě když se chystal odletět ze země. Súdánská vláda se celý týden neobtěžovala informovat Jaškovu rodinu o jeho zatčení, takže jeho nejbližší prožili týden ve strachu, zda nebyl zavražděn nebo unesen.

Po oficiálním oznámení se čeští diplomaté pustili do vyjednávání o propuštění českého občana, ale museli se potýkat s výrazně nestandartním jednáním za strany Súdánců, kteří přerušovali komunikaci i na celé týdny.

Podle Hlasu mučedníků se sluší poděkovat českým diplomatům za jejich osobní nasazení i nad rámec pracovních povinností. Během několika měsíců vyjednávání se všichni zúčastnění dohodli, že se případ nebude medializovat a doufali, že se vše podaří vyřešit diplomaticky. Pozornost bulváru by mohla napáchat nenapravitelné škody.

První dopis rodině mohl Petr Jašek poslat až začátkem května, tedy po dlouhých pěti měsících. Dopis byl psaný v angličtině, aby ho policie mohla zkontrolovat. Petr Jašek v něm píše o své naději v Bohu a povzbuzuje své blízké slovy:

„Tato zkouška není nad naše síly, Pán je věrný a poctivý a připravil nám východisko. Prosím, buďte silní v Pánu a věřte mu, že má vše pod kontrolou a on je ten kdo má klíč k mojí cele.“

O podmínkách jeho věznění toho jinak není příliš známo. Súdánské věznice jsou sice poměrně děsivé, Hlas mučedníků však doufá, že na Petra Jaška budou Súdánci brát ohledy, vzhledem k tomu, že se jedná o cizího občana a případ je mezinárodně sledován.

V červnu úřady ukončily vyšetřování a oznámily českým diplomatům, že se připravuje samotný soudní proces. Až v této době mohl Petr Jašek dostat českou Bibli. V dalším dopise rodině se svěřil, jak moc ho četba Bible povzbuzuje.

V červenci svým blízkým dále napsal:

„Mám se dobře a jásám z přítomnosti našeho Pána! Našel jsem obrovský zdroj pokoje, síly, radosti a naděje, když vzdávám díky Bohu. Měli bychom vzdávat díky Bohu za všech okolností.“

Soudní proces začal v srpnu, ovšem je neustále přerušován a neúnosně se táhne. Společně s Petrem Jaškem jsou souzeni ještě tři súdánští křesťané. Obvinění vznesená proti nim připomínají komunistické procesy: špionáž, rozvracení republiky a z ilegálního překročení
hranice, o níž je potřeba dodat, že existuje pouze na papíře, jde tudíž jen o smyšlené obvinění. Jsou to však obvinění velmi závažná a hrozí za ně v nejhorším případě i trest smrti.

Zároveň ale došlo i k částečnému zlepšení podmínek věznění. Petr Jašek již konečně není v cele sám, ale s ostatními křesťany, takže se mohou navzájem povzbuzovat. Mohl se také setkat s diplomaty z amerického, britského, švýcarského a evropského zastupitelství.

V zatím posledním dopise Petr uvedl, že ho Bůh vede k modlitbám za pronásledovatele, dozorce, soudce a podobně. Zároveň vyjádřil jistotu, že Pán všechno drží ve svých rukou a že se brzy dočká propuštění.

Obdivuhodnou odvahu prokazují místní křesťané, kteří v době konání soudu přicházejí před soudní budovu podpořit své vězněné bratry modlitbami a zpěvem. Není nutno dodávat, že tím sami riskují uvěznění.

Zatímco v počáteční fázi případu nebylo vhodné případ medializovat, nyní, vzhledem k závažnosti obvinění a neochotě Súdánců jednat, dospěl Hlas mučedníků k rozhodnutí obrátit se na veřejnost, tedy i nás, na mně a na tebe.

Co můžeme pro Petra Jaška udělat?

  1. Modlit se.
  2. Podepsat petici online.
  3. Vytisknout si protestní lístek (odkaz je až na konci článku) a poslat ho na adresu súdánského velvyslanectví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *