Biblický kvíz # 1

Titulka > Biblické kvízy > Biblický kvíz # 1

Počet otázek: 20
Možnosti: A, B, C, D
Správná odpověď: vždy jenom jedna

1. Kolik synů měl Jákob ?
2. Kdo 3x zapřel Ježíše ?
3. Davidův žalm 23 mluví o ?
4. Jaké příjmení měl Saul (Pavel) ?
5. Leviticus je
6. Ovocem ducha je
7. Kolik přátel měl Jób ?
8. Odkud směřovala 1. Pavlova misijní cesta ?
9. Kde v Bibli se píše o Gedeonovi ?
10. Čím nasýtil Ježíš zástup 5.000 lidí ?
11. V Izaiáši 61 se píše o
12. Kdo byl Nikodém?
13. Jak se jmenoval manžel královny Vasti (Vašti) ?
14. Kolik knih má Nový zákon ?
15. Hospodin se ve snu tázal Šalomouna, co mu má dát. Co žádal Šalomoun ?
16. Doplňte: Hledejte nejprve ____ a jeho ____ a toto vše vám bude ____.
17. Na co se přeměnila Lotova žena, když utíkala ze Sodomy ?
18. Jak zemřel Štěpán?
19. Která kniha Starého zákona je poslední?
20. Jak se jmenovaly sestry Lazara ?

Výsledek kvízu se dozvíte po vyplnění Vašeho města a emailu. Výsledek Vám zašleme na Váš email.Město Email