Zájezd Turecko


CA Lenver tour Vás pozýva

Zájazd Turecko 10 /2019

 

CENA: 599 € Termín: 02. – 09. 10. 2019

 

ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA – APOKALYPSA – 7 ZBOROV CIRKVÍ

Program

1. DEŇ

Let do Izmiru a transfer do hotela do oblasti Kušadasi.

2. DEŇ

Návšteva Pergamonu, kde si prezrieme chrám cisára Trajá-na, ktorý bol proti novej kresťanskej doktríne. Mesto bolo tiež preslávené svojím náboženským životom. Jeho nemoc-nice a chrám Asklépia – boha uzdravenia, priťahovali každo-ročne tisíce pútnikov zo všetkých kútov sveta. Poobede pre-hliadka Smyrny, kde žil jeden z najznámejších mučení-kov Polikarpos, ktorý bol podľa tradície biskupom Smyrn-ského zboru a Jánovým učeníkom. Nie náhodou je dôraz listu do Smyrny položený na smrť a vzkriesenie.

3. DEŇ

Efez, jedno z najvýznamnejších archeologických lokalít na svete. Je spájaný s raným kresťanstvom a s pôsobením apoš-tola Pavla, ktorý tu počas misijných ciest viac ako 2 roky, a stal sa základom pre evanjelizáciu celej provincie Ázia. Tiež apoštol Ján tu žil tiež a vykonal tu množstvo zázrakov. Poo-bede návšteva Baziliky apoštola Jána, kde má aj svoju hrob-ku. Návšteva kožiarne.

4. DEŇ

Prehliadka Tiyatiry, Sárd a Filadelfie. Do Tiyatiry apoštol Ján posiela odkaz ohľadne čarovania, lebo čarovanie je najsilnejší duch, duch Jezábel, ktorý aj v súčasnom svete pôsobí a ktorý determinuje kľúčové udalosti. Sardy boli hlavným mesto lý-dského kráľovstva, kde žil najbohatší kráľ na svete, Kroisos. Sardy sú dokonalým príkladom protikladu medzi bývalou slávou a úbohou prítomnosťou. Poobede návšteva Filadelfie, o ktorom je dobre vedieť, že hovorí o období biblického poz-dvihnutia cez rôzne hnutia. Filadelfia znamená „bratská lás-ka”. Cesta do Denizli, Pamukkale, kde v hoteli si môžete dať termálny liečivý kúpeľ.

5. DEŇ

Laodicea, si vlažný, ani studený ani horúci. Krásne zachované antické mesto. Je to naša doba, naša dnešná cirkev. Týka sa všetkých nás, ktorí žijeme na konci dejín. Doba konca platí pre všetkých. Vieme to už z toho, že Laodicea spadá do sied-mej etapy. Číslo 7 hovorí o závere a je to tiež posledný list. Poobede oddych v hoteli alebo fakultatívne návšteva Pamu-kkale, čo v preklade znamená „bavlnený zámok“. Sú to sne-hovo-biele vápencové terasy napustené termálnou liečivou vodou. Nachádza sa tu aj Hierapolis, rímske kúpeľné mesto. Cesta nazad do Kušadasi, po ceste návšteva zlatníctva.

6. DEŇ

Oddych v hoteli, na krásnej piesočnatej pláži.

7. DEŇ

Oddych v hoteli, na krásnej piesočnatej pláži.

8. DEŇ

Veriac, že ste prežili krásny a požehnaný čas, odletíme do-mov.

Cena zahŕňa:

 • Let renomovanou leteckou spoločnosťou,
 • palivový a letiskový príplatok 130 €
 • ubytovanie na 8 dní / 7 nocí v 2 / 3 lôžkovej izbe v 3* / 4* hoteloch
 • bohaté raňajky formou švédskych stolov
 • wellness v niektorých hoteloch – krytý bazén, parný kúpeľ a sauna (zmena vyhradená)
 • vstupné poplatky podľa popisu v programe
 • pastor ako duchovný doprovod
 • služby profesio-nálneho slovenského / českého sprievodcu
 • služby profesionálneho miestneho sprievodcu
 • transfery pohodlným a klimati-zovaným autobusom v Turecku
 • poistenie CK proti insolventnosti podľa zákona.

Cena nezahŕňa:

 • Obslužné 20 €, ktoré sa platí sprievodcovi v Turecku
 • cestovné poistenie 20 €
 • transfer Bratislava – Viedeň letisko – Bratisla-va 19 €
 • príplatok za 1 lôžkovú izbu 99 €
 • tieto služby si može záujemca priplatiť

Kontakt:

Ing.Martin Mazúch, tel. +420 776 313 601, martin.mazuch@email.cz

 

 

Datum / čas
2. října 2019 - 9. října 2019
0:00

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *