Večer Ducha Svatého a ohně


Europe Ablaze Tour

Jeden večer Ducha Svatého a ohně

         

Zveme vás na mimořádné setkání s kazatelem světového formátu.

 Dr. Rodney Howard-Brown je jednou z předních osobností hnutí Ducha Svatého posledních desetiletí.

Pátek 09. 11. 2018 v 18:30 hod. – Športová hala Elán, Bratislava


Dr. Rodney a Dr. Adonica Howard-Brown

Dr. Rodney Howard Brown a jeho manželka Dr. Adonica jsou zakladateli organizace Revival Ministries Interantional, sboru The River at Tampa Bay Church a vzdělávacích institucí River Bible Institute, River School of Worship a River School of Government ve městě Tampa na Floridě v USA.

V prosinci roku 1987 se Rodney společně s manželkou Adonicou a jejich třemi dětmi Kirsten, Kelly a Kennethem přestěhovali ze své domoviny v Jižní Africe do Spojených států, protože cítili, že je Bůh je volá stát se africkými misionáři v Americe. Bůh promluvil skrze Rodneyho toto prorocké slovo: “ Tak jako Amerika během posledních 200 let zasévala misionáře do Afriky, já pozvednu lidi z jiných národů, aby přišli do Spojených států amerických. Posílám do Ameriky mocné probuzení. „

V dubnu 1989 Pán poslal probuzení spojené se znameními, divy a zázraky, které začalo ve sboru v Clifton Park v New Yorku a pokračuje dodnes. Výsledkem tohoto probuzení jsou tisíce lidí, které se setkaly s přítomností živého Boha, prožili jeho dotek a byli proměněni. Bůh takto koná stále – zachraňuje, uzdravuje, osvobozuje a obnovuje.

Druhá dcera manželů Howard-Brown, Kelly, se narodila s nevyléčitelnou plicní chorobou zvanou cystická fibróza. Tato démonická choroba pomalu ničila její plíce. Na Vánoce roku 2002, kdy měla 18 let, její kapacita plic už nestačila a Kelly vydechla naposledy. Rodiče ji svěřili do náruče její Pána a Spasitele a přísahali, že přinutí ďábla zaplatit za to, co udělal jejich rodině, a že udělají vše, co je v jejich moci, aby získali 100 milionů duší pro Ježíše a dali jednu miliardu dolarů na světovou misi a sklízení duší.

Když se Dr. Rodney s Adonicou stali občany USA, složili slib věrnosti USA, kde se říká: „Budu podporovat a bránit Ústavu a zákony Spojených států amerických proti všem nepřátelům, cizím i domácím …“ Tento slib vzali vážně. Milují Ameriku, modlí se za tuto zemi a věří Bohu, že uvidí další velké probuzení jak proběhne napříč touto zemí.

S vírou v toto velké duchovní probuzení uspořádali masivní evangelizační kampaň s názvem Celebrate America DC. Mezi lety 2014 a 2017 kázali 29 večerů evangelium Ježíše Krista ve Washingtonu, v hale Daughters of the American Revolution vzdálené pouze necelých 500 metrů od Bílého domu. V důsledku evangelizačního úsilí na ulicích a v halách Kongresu, stejně i během výzev ke spasení na večerních shromážděních se pro Krista rozhodlo 52 434 lidí.

10. července 2017, během posledního dne této kampaně, měli Dr. Rodney a Adonica příležitost strávit tento den v Bílém domě. Se skupinou 25 dalších Božích služebníků byli pozváni do Oválné pracovny navštívit prezidenta Trumpa. Byl to neskutečně silný moment. Viděli, jak se protestantští, evangelikální a letniční vůdci sešli s cílem modlit se za prezidenta Spojených států amerických. Prezident Trump byl vstřícný a vděčně přijal jejich modlitby.

Když stál v Oválné pracovně, požádali Dr. Rodneyho, aby se modlil za prezidenta Trumpa. Modlil se za jeho ochranu, za Boží moudrost pro něj a za to, aby byly zlí lidé vymýceni a vykořenění. Nebyla to dlouhá modlitba, byla to horlivá modlitba ze srdce. Když Dr. Rodney odešel z Oválné pracovny, úspěšně spustil modlitební iniciativu za prezidenta Trumpa, která probíhá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

S vášní pro duše a touhou oživit a mobilizovat Tělo Kristovo uspořádali manželé Howard-Brownovi evangelizační akce v 75 zemích světa. Byly to kampaně R.M.I. Revivals a Great Awakening Tours. Jako výsledek těchto kampaní už přišlo ke Kristu 17 755 700 vzácných lidí a desítky tisíc věřících se probudili a zmobilizovali ke kázání evangelia Ježíše Krista.

více info: www.milost.sk

 

 

Datum / čas
9. listopadu 2018
18:30

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *