5 dětských otázek na Vánoce

Vánoce jsou za dveřmi. Jak jejich význam vysvětlit dětem? Přinášíme vám odpovědi na dětské otázky.

1. Mami, jak je to ve skutečnosti s Vánocemi?

Vánoce se na celém světě považují za křesťanské svátky – narození Ježíše Krista. Stejně tak se v některých zemích slaví v tomto období svátky klidu a míru. Tyto svátky jsou slaveny miliardami lidí na celém světě.
V tomto období si většina lidí připomíná narození Ježíše Krista jako Pána a Spasitele a také v tomto období lidé utužují své rodinné vztahy.

Žijeme v kultuře, která je převážně křesťanská. Většina rodičů říká, že dárky nosí Ježíšek a už od mala tak pěstují v dětech víru v Krista. Vzniká však zde otázka, jakou víru tím u dětí vzbuzují? Jestli víru v to, že Ježíš přišel na tento svět, aby nás zachránil, nebo aby nás jednou za rok potěšil dárky? Každý rodič, každá rodina si musí uvědomit, jakou víru chce u dětí podpořit.

2. Mami, kdo nosí dárky?

Pokud chceme u dětí budovat tu první část – že Ježíš přišel kvůli tomu, aby zemřel za naše hříchy, porazil smrt a my tím, že tomu skutečně věříme, jsme spaseni, tak bychom dětem měli od začátku říkat, že Ježíš je Pán a Král a kraluje v nebesích. Už není malý Ježíšek, dárky nenosí, ale je Spasitel. Tato lež může později vážně poškodit víru dětí. Nevěří na Ježíše jako v Pána a Zachránce, ale jako v malého Ježíška v jesličkách, který je malý a bezmocný.
Na Vánoce se někdo může dívat z hlediska tradice a ne víry. I zde vyvstává otázka, zda říkat dětem, že dárky nosí Ježíšek. Pokud ano, tak by se měli rodiče připravit na další otázky, kdo je Ježíš, proč nosí dárky apod. Také je potřeba, aby si rodiče uvědomili, že děti se jednou dozvědí pravdu. Zde si mohou děti klást otázku „proč mi to říkali, když to není pravda?“ Rodiče mohou ztratit u dětí důvěru. Stojí to za to?

Druhý důvod, proč bychom dětem měli mluvit pravdu o tom, že dárky Ježíšek nenosí, je ten, že když se o tom dozvědí z jiných zdrojů než od rodičů, mohou se cítit podvedené a říkat si „proč mi to rodiče udělali a takto mě ponížili „. Kdysi jsme se pravdu o Ježíškovi dozvídali mnohem později než dnešní děti. Dnes už tříleté děti vám řeknou, že dárky nosí rodiče. Jedno dítě ve školce tvrdí, že dárky Ježíšek nosí a druhé ne. Zeptají se, kde je pravda a zjistí, že nenosí. Dítě, které věří v to, že dárky nosí Ježíšek, je vysmívané od svých spolužáků, a to se nelíbí žádnému dítěti. Toto zjištění před vrstevníky může dítěti velmi ublížit a snížit sebevědomí. Ne však všechny děti takto reagují, ale nevíme, jak zareaguje právě to naše.

Třetí důvod je ten, že jedna lež plodí další lži a vzniká tak začarovaný kruh. Děti se ptají: A jak to všechno stíhá? Jak chodí po obloze? Proč v Americe nosí dárky Santa?…

Proč to dětem vůbec říkáme?

Z tradice? Proto, že i nám to říkali? Neboť jsme křesťané a všichni to tak dělají? Chceme v nich vyvolat touhu po víře? Chceme, aby si děti prožili kouzlo Vánoc? Touhu po tajemnu a fantazií? Děti potřebují budovat představivost a sny, ale to se dá i jinak než lží. Co s kouzlem Vánoc, kdy se děti dozvědí pravdu? Už není. Kouzlo Vánoc vydrželo možná 6 let. Proč kouzlo Vánoc nebudovat na jiných hodnotách (lásce, dobře stráveném čase s rodinou, vztazích, víře), které vydrží možná navždy? Pokud chceme děti vést ke křesťanské víře, měli bychom to dělat celý život a ne jen na Vánoce. Hlavně bychom měli žít to, co říkáme a tak, jak říká Bible. Takto dokážeme svým dětem víru předat nejlépe.

Co tedy můžeme dětem říci?

Začít tím, co Vánoce jsou a proč je slavíme. Seznámit dítě s rozdílem mezi narozeninami a Vánocemi. Dárky si kupují blízcí navzájem, aby si udělali radost, prožili spolu krásné, klidné, radostné chvíle a oslavili to, že Bůh poslal Spasitele na tento svět. A to byl největší dar pro tento svět. Dáváním si dárků si připomínáme to, že jsme dostali dar od Boha, protože nás miluje. Jelikož i my se máme rádi, proto se navzájem obdarováváme. Kouzlo Vánoc se tímto postojem určitě neztratí. Jestliže někdo chce, aby Ježíš byl součástí dárků, tak může dítěti říci: „Ježíš nám pomáhá a také se o nás stará. Dává nám vše, co potřebujeme, a postaral se i o to, abychom měli dostatek peněz na dárky. “

3. Mami a kdo to byl Ježíšek?

Je pro vás Ježíšek jen postavička na Vánoce, která dělá dětem radost? Nebo berete Ježíše jako někoho, kdo reálně žil, stal se Králem a věříte v něj i Vy?
Velmi mnoho lidí má v této otázce nejasnosti a možná i mnoho otázek. Když máme nejasnosti my rodiče, jak to chceme přiblížit v pravdě dětem? Musíme pochopit proč se to celé stalo. Ježíš je Bůh, vždy byl a stále bude. V Bohu jsou tři osoby Otec, Syn a Duch svatý. Byl tu před svým narozením a také před vznikem světa. Na tom, že něco existuje i mimo tuto zem, se shodují mnozí vědci a mnoho z nich byli i lidé, kteří věřili, že je to právě Bůh. Bůh poslal svého Syna na tuto zem, aby lidé mohli být spaseni. Ne ze svých skutků, ale z víry v Ježíše Krista. Skutky přinášely spásu ve starém zákoně. Nyní, i když můžeme být nejlepším člověkem na světě a nevěříme v Ježíše Krista, tak jistotu spasení nemáme, říká Boží slovo – Bible.

 „Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“ Římanům 10/9

4. Mami, proč přišel Ježíš?

Ježíš přišel proto, aby zemřel za naše hříchy. Kdo věří tomu, že Ježíš zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých, má věčný život. Bůh chce, aby všichni lidé přišli k Němu do Božího království, ale také Bůh dal každému člověku svobodnou vůli, aby se každý člověk rozhodl sám, kam chce patřit. Návod jak žít, abychom přišli k Bohu je Bible – Kniha knih. Vyvrcholením křesťanství není to, že se Ježíš narodil zde na zemi, ale to, že ho smrt nedokázala porazit. On přemohl smrt a vstal z mrtvých! A to je podstata. Ti, co uvěří tomu, že Ježíš vstal z mrtvých a porazil smrt, spolu s ním smrt porazili a mají život věčný. List Efezským 2/6 „Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši…“ Toto je podstatou narození Ježíše Krista. Každý rodič si tedy musí uvědomit, co své dítě o Ježíšovi a o Bohu chce naučit.

5. Tati, proč někteří věří v Ježíše a některý ne?

Bůh dal každému svobodnou vůli se rozhodnout čemu bude věřit a jak bude žít. On nechce nikoho nutit. Chce, aby se každý sám rozhodl, kde chce strávit svou věčnost.

Vánoce bychom si měli především užít v klidu a radosti s našimi blízkými. Navodit příjemnou atmosféru, kouzlo Vánoc dotvořit vánočními dekoracemi a hlavně nezapomínat na podstatu toho všeho, proč se Ježíš narodil. Každá rodina by se měla rozhodnout, co chce u dětí budovat, co jim chce předat, zda tradici, nebo skutečnou víru.

Přeji klidné a veselé Vánoce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *